Χρονολογία 2009

Συνοπτικός Οδηγός Εφαρμογής της Ένταξης της Διάστασης του Φύλου (Gender Mainstreaming) στη Δημόσια Διοίκηση

Το φυλλάδιο αυτό βασίζεται στην έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι: Γκερμότση, Β. & Σακελλαρίου Ε., Οδηγός Καλών Πρακτικών Εφαρμογής της Ένταξης της Διάστασης του Φύλου (Gender Mainstreaming) στη Δημόσια Διοίκηση, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Αθήνα 2009.

Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων: Βικτωρία Γκερμότση & Ελένη Σακελλαρίου

Συντονισμός και επιμέλεια έκδοσης: Ματίνα Χ. Παπαγιαννοπούλου

Διορθώσεις: Σωτηρία Αποστολάκη & Άντα Παπασταμέλου

Σχεδιασμός - Παραγωγή: Χαράλαμπος Σολδάτος

Σχήμα:17x24 Σελίδες: 20

ISBN:978-960-6737-29-9