Χρονολογία 2008

Συνοπτικός Οδηγός για Μετανάστριες

Τίτλος: «Συνοπτικός Οδηγός για Μετανάστριες»

Συγγραφέας/-είς: Το φυλλάδιο βασίστηκε στην έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι.: Κ. Βαρσάμης, Ν. Μοσχοβάκου, Α. Μπαγινέτα, Μ-Ι. Παρασκευά (2008) «Οδηγός για Μετανάστριες: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις»

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Χρονολογία έκδοσης: 2008  Περίληψη: Το 16σέλιδο αυτό φυλλάδιο απευθύνεται σε μετανάστριες συνιστώντας ένα εύχρηστο εργαλείο για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών.

Το φυλλάδιο, απαντώντας στις πλέον συχνές και άμεσες ερωτήσεις που τίθενται από γυναίκες μετανάστριες, παρέχει έγκυρη ενημέρωση για τις προϋποθέσεις νόμιμης εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα, την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, την απασχόληση, τις παροχές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ενώ παράλληλα καταγράφει τους φορείς που εμπλέκονται στην εξυπηρέτησή τους.