Χρονολογία 2020

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για την Προώθηση Πρωτοβουλιών Ισότητας των Φύλων σε Επιχειρήσεις

Εξώφυλλο Εγχειριδίου Εκπαίδευσης για την Προώθηση Πρωτοβουλιών Ισότητας των Φύλων σε Επιχειρήσεις

 Το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για την Προώθηση Πρωτοβουλιών Ισότητας των Φύλων σε Επιχειρήσεις δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου “SHARE: Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women”.

Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την πληροφόρηση και την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, προκειμένου να προωθήσουν πρωτοβουλίες ισότητας των φύλων, με έμφαση σε πρωτοβουλίες που αφορούν στη διευκόλυνση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής, στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

Επισυναπτόμενα αρχεία