Χρονολογία 1999

Γυναίκα, το Δικαίωμά σου στην Απασχόληση. Βοήθεια και Αυτοβοήθεια

   

Τίτλος: «Γυναίκα, το Δικαίωμά σου στην Απασχόληση. Βοήθεια και Αυτοβοήθεια»

Συγγραφέας/-είς: Κ. Κατσώρη, Ε. Κατωμελίτη, Α. Κουβαρά, Ε. Μάρη, Φ. Παπαδοπούλου

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης:1999

Σχήμα: 14Χ20,5

Σελίδες: 95

 

Περίληψη:

Το Κ.Ε.Θ.Ι. με αυτήν την έκδοση που αφορά στην προώθηση και στήριξη των γυναικών για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας, προσπαθεί να βοηθήσει τις γυναίκες εκείνες που είναι, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, έτοιμες να ξεπεράσουν τα ακόλουθα εμπόδια: να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους, να εκπαιδευτούν, ή/και να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα νομοθεσία για να διεκδικήσουν την καλύτερη και δικαιότερη θέση τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό μας.