Χρονολογία 2008

Οδηγός για την Αποτελεσματική Εξεύρεση Εργασίας

Εξώφυλλο της έκδοσης "Οδηγός για την Αποτελεσματική Εξεύρεση Εργασίας

  Τίτλος: «Οδηγός για την Αποτελεσματική Εξεύρεση Εργασίας»

Συγγραφέας/-είς: Ο παρών Οδηγός αποτελεί επικαιροποίηση του: «Γυναίκα, το δικαίωμά σου στην απασχόληση. Βοήθεια και Αυτοβοήθεια» που είχε εκδώσει το Κ.Ε.Θ.Ι. το 1999, το οποίο είχε συγγραφεί από την ομάδα εργασίας που αποτέλεσαν οι : Κ. Κατσώρη, Α. Κουβαρά, Ε. Μάρη και Θ. Παπαδοπούλου (επιστημονική επιμέλεια: Μ. Χαρίτου-Φατούρου & συντονισμός/επιμέλεια: Α. Καββαδία). Η Ε. Κατωμελίτη, ως ειδική συνεργάτιδα του Κ.Ε.Θ.Ι., επικαιροποίησε το κεφάλαιο για τη νομική συμβουλευτική έως και το Σεπτέμβριο 2006 και η Μ-Ι. Παρασκευά, ως ειδική συνεργάτιδα του Κ.Ε.Θ.Ι. για Νομικά και Ερευνητικά Θέματα, προέβη στην επικαιροποίηση του εν λόγω κεφαλαίου έως και τον Ιανουάριο 2008.

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2008

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 80

ISΒN: 978-960-6737-03-9

 

Περίληψη:

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο συμβουλευτικής με τη διάσταση του φύλου και στοχεύει στην αποτελεσματική εξεύρεση εργασίας. Ο Οδηγός, διατυπωμένος υπό τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, αναφέρεται σε θέματα όπως: τα εμπόδια στην αναζήτηση εργασίας, η γνωριμία με τον εαυτό, (αυτογνωσία, προσωπικός και επαγγελματικός προσανατολισμός), η αναζήτηση εργασίας κ.λπ.

Σημαντικό μέρος του Οδηγού αναφέρεται στη νομική συμβουλευτική και συγκεκριμένα σε θέματα προστασίας της μητρότητας, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, επιχειρηματικότητας & αυτο-απασχόλησης, και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Επίσης, στο Παράρτημα του Οδηγού παρουσιάζονται Υποδείγματα Τεχνικών Εύρεσης Εργασίας.