Χρονολογία 2008

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών

  Τίτλος: «Οδηγός Καλών Πρακτικών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών» Συγγραφέας/-είς: Σ. Κοιλαλού Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Χρονολογία έκδοσης: 2008 Σχήμα: 17Χ24 Σελίδες: 96 ISΒN: 978-960-6737-08-4  Περίληψη:

Στον παρόντα Οδηγό καταγράφονται Καλές Πρακτικές που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν από συγκεκριμένα Σχέδια Δράσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν και βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος (π.χ. ευαισθητοποίηση εργοδοτών/-τριών, προώθηση γυναικών σε θέσεις εργασίας κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, καταγράφονται Πρακτικές σχετικά με την επιλογή των γυναικών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα και εξετάζονται Καλές Πρακτικές που: α) υιοθετήθηκαν σε διάφορα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας, β) αφορούσαν σε δράσεις δημοσιότητας, και γ) αφορούσαν σε ζητήματα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορέων.