Χρονολογία 2018

ΟΔΗΓΟΣ προς τα ΜΜΕ για την εξάλειψη του σεξισμού και των έμφυλων διακρίσεων

Έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο: "Οδηγός προς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για την εξάλειψη του σεξισμού και των έμφυλων διακρίσεων" στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού" - Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020" του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Επισυναπτόμενα αρχεία