Χρονολογία 2008

Οδηγός Συνθετικού Μοντέλου Συμβουλευτικής με την Οπτική του Φύλου

Εξώφυλλο της έκδοσης "Οδηγός Συνθετικού Μοντέλου Συμβουλευτικής με την Οπτική του Φύλου"

   

Τίτλος: «Οδηγός Συνθετικού Μοντέλου Συμβουλευτικής με την Οπτική του Φύλου»

Συγγραφέας/-είς: Ε. Μάρη

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2008

Σχήμα: 20Χ20

Σελίδες: 52

ISΒN: 978-960-6737-07-7

 

Περίληψη:

Ο παρών Οδηγός, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου, πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με: α) το ρόλο της συμβουλευτικής για την ψυχοκοινωνική στήριξη της απασχόλησης και αυτο-απασχόλησης των γυναικών (όρια, δυνατότητες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων συμβουλευτικής), β) τη συμβουλευτική προς την κοινότητα (ρόλος των συμβούλων, υπηρεσίες κοινοτικής πληροφόρησης), γ) τη δεοντολογία της συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου, δ) τη μεθοδολογία στην παροχή συμβουλευτικής και πληροφόρησης, και ε) την οικοδόμηση ισότιμης σχέσης συμβούλου-συμβουλευόμενης, ως σημαντικότατη προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης συμβουλευτικής.

Επίσης, παρατίθεται ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και συνοπτική παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών.