Χρονολογία 2013

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring)

Συγγραφή και επιμέλεια: Ναυσικά Μοσχοβάκου Έκδοση: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νοέμβριος 2013
Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων mentoring-συμβουλευτικής καθοδήγησης του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», με στόχο την ενημέρωση και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις γυναίκες που επιθυμούν να αναλάβουν το ρόλο μέντορα και να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους σε γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες και αναζητούν υποστήριξη και συμβουλευτική.

Επισυναπτόμενα αρχεία