Φίλτρα αναζήτησης

Θεματικές
Κατάσταση
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το έργο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την UNICEF και περιλαμβάνει δράσεις παροχής διερμηνείας και πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες
Διάρκεια 01/12/2018- 30/9/2019
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης και την κάλυψη των κενών πληροφόρησης σχετικά με όλες τις διαστάσεις του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα
Διάρκεια 2018-2020
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το έργο περιλαμβάνει δράσεις παροχής διερμηνείας και πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες θύματα έμφυλης βίας. To ΚΕΘΙ στο πλαίσιο του έργου παρείχε υπηρεσίες
Διάρκεια 1/6-31/8/2018
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το πρόγραμμα «Survivor: Ενίσχυση υπηρεσιών για μετανάστριες και προσφύγισσες επιζήσασες έμφυλης βίας» υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του DG Justice, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2018-2020
Διάρκεια 2018-2020
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
To έργο "Κατασκευάζοντας ένα δίχτυ ασφαλείας για τις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες" χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υλοποιεί εθνικές και διεθνείς δράσεις με σκοπό την
Διάρκεια 2017-2018
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η πρόταση του ΚΕ.ΜΕ.Α. αποβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου και στην συμβολή της αστυνομίας στην παραπάνω θεματική, εστιάζοντας στοχευμένα σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Προς αυτή την
Διάρκεια 24 μήνες
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η Πράξη με τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» έχει ως στόχο αφενός την ερευνητική προσέγγιση του ζητήματος του σεξισμού και της
Διάρκεια 2016-2018 (26 μήνες)
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Κύριος στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση των πολιτικών και των στάσεων εργαζομένων γυναικών και εργοδοτών/τριών σε θέματα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής και η
Διάρκεια 2015-2016
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Περιγραφή : Τον Ιούλιο του 2015, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας υπέγραψε από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Γενική
Διάρκεια 15 Σεπτεμβρίου 2015 -30 Δεκεμβρίου 2016
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Περιγραφή: Στόχος του Έργου ήταν η στελέχωση των 14 Συμβουλευτικών Κέντρων(ΣΚ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλωνκαθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας τους. Τα 14 Συμβουλευτικά
Διάρκεια 2012 - 2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Επιστημονικός σύμβουλος των γυναικείων οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. για το σχεδιασμό, την υποβολή και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης» της Πράξης με τίτλο
Διάρκεια 3/10/2010 - 30/11/2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποίησε το Κέντρο Ερευνών για
Διάρκεια 2012-2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ : Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004-2009) κατά 45,6% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Διάρκεια 1 Ιουλίου 2009 - 30 Απριλίου 2011
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η άμεση υποστήριξη των θυμάτων και η κάλυψη αναγκών διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αρωγή και την προστασία των θυμάτων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
Διάρκεια Ιανουάριος 2006 – Ιούνιος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
«Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών
Διάρκεια Ιανουάριος 2007 –Απρίλιος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η πρόληψη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στην Αλβανία, κυρίως μέσω εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία, καθώς και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη θυμάτων, μέσω της
Διάρκεια Ιανουάριος 2007- Ιούνιος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέματα υγείας και σε θέματα προστασίας της μητρότητας (καρκίνος τραχήλου και μαστού, θηλασμός κ.τ.λ.), πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετική με
Διάρκεια Ιούνιος 2006 – Οκτώβριος 2007
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η ενημέρωση των δημοσίων και τοπικών αρχών των συμμετεχόντων χωρών σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνογνωσίας σε
Διάρκεια Ιούνιος 2006 – Δεκέμβριος 2007