Χρονολογία 2018

Διερεύνηση της Στάσης των ΜΜΕ σε Ζητήματα Σεξισμού και Έμφυλων Διακρίσεων

H «Ερευνητική ΈκθεσηΚείμενο  αναλυτικής παρουσίασης  αποτελεσμάτων  έρευνας/μεθοδολογικού   πλαισίου-  Σύνθεση  τελικών συμπερασμάτων» εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου». Η Έκθεση επιδιώκει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας που σχεδίασε και υλοποίησε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, για τη διερεύνηση της στάσης και του ρόλου των ΜΜΕ σε ζητήματα σεξισμού και έμφυλων διακρίσεων. Ειδικότερα, η έρευνα, ως βασικό σκοπό έχει την εξέταση του τρόπου με τον οποίον έντυπα και   ηλεκτρονικά μέσα αναπαράγουν ή/και διαιωνίζουν έμφυλα στερεότυπα και σεξιστικές συμπεριφορές.