Χρονολογία 2024

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ερευνητικό Έργο «Διαδικτυακή Βία κατά των Νεαρών Γυναικών»

Το Ερευνητικό Έργο «Διαδικτυακή Βία κατά των Νεαρών Γυναικών» που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Γεωργία Γκαντώνα, Επίκουρη. Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, έθεσε ως σκοπό την καταγραφή και αποτύπωση της διάστασης του φαινομένου της διαδικτυακής βίας σε νεαρές γυναίκες (18-24 ετών).

Απώτερος στόχος ήταν η κατανόηση του φαινομένου και των διαφορετικών πτυχών του και η ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση της θεσμικής αντιμετώπισης της διαδικτυακής βίας σε βάρος νεαρών γυναικών.

Επιμέρους στόχοι: α) η διερεύνηση, μέσω της συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, του φαινομένου της διαδικτυακής βίας κατά των νεαρών γυναικών και η αποτύπωση των μορφών της διαδικτυακής βίας κατά των νεαρών γυναικών, β) η διερεύνηση επιμέρους διαστάσεων και παραγόντων που σχετίζονται με το φαινόμενο, γ) η ανάδειξη των επιπτώσεων σε όλες τις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της ζωής των νεαρών γυναικών, δ) η διερεύνηση των μέτρων που πήραν οι γυναίκες που δέχτηκαν διαδικτυακή βία για την αντιμετώπισή της και ε) η ανάδειξη των δυσκολιών στην αναγνώριση, την αναφορά και την καταγγελία των περιστατικών της διαδικτυακής βίας. Επιπλέον, έγινε παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του φαινομένου, διερεύνηση των καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά και διατύπωση προτάσεων για την περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου.