Χρονολογία 2023

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Έρευνα για την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία και των αναγκών γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία

Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία, καθώς και των αναγκών των γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα σήμερα, ιδίως υπό το πρίσμα της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα την έρευνα όχι μόνο η γενική κατάσταση των γυναικών με αναπηρία στη χώρα αλλά και η κατάσταση ιδιαίτερα ‘ευάλωτων’ κατηγοριών γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία, όπως είναι οι κατηγορίες των προσφυγισσών, των αιτουσών άσυλο και των γυναικών Ρομά. Σκοπός του ερευνητικού έργου ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων των γυναικών με αναπηρία και ιδιαίτερα των παραπάνω ειδικών κατηγοριών γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία αναφορικά και με τους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ), για την περίοδο 2021-2025:1: Πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. 2: Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ηγετικούς ρόλους. 3: Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.