Χρονολογία 2004

Το Επιχειρηματικό Κενό ανάμεσα στους Άνδρες και τις Γυναίκες στην Ελλάδα

Τίτλος: «Το Επιχειρηματικό Κενό ανάμεσα στους Άνδρες και τις Γυναίκες στην Ελλάδα» (στατιστικό δελτίο 2ο)

Συγγραφέας: Ν. Ντερμανάκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού στο χώρο εργασίας – Equal Ανδρομέδα»

Λέξεις-κλειδιά: επιχειρηματικό κενό, επιχειρηματικότητα, γυάλινη οροφή, φύλο

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το παρόν στατιστικό δελτίο εστιάζεται στον υπολογισμό του επιχειρηματικού κενού ανάμεσα στα δύο φύλα και στην αποτύπωση των χαρακτηριστικών της επιχειρηματικότητάς τους, καθώς και στην εξέλιξη αυτών. Αναλυτικότερα, το επιχειρηματικό κενό αποτυπώνει το μέγεθος της ανισότητας-διαφοράς στην αντιπροσώπευση των δύο φύλων στον επιχειρηματικό στίβο, ενώ η ανάλυση των χαρακτηριστικών της εκδήλωσης της επιχειρηματικότητας από τα δύο φύλα παρέχει μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα για τις βασικές κοινωνικοοικονομικές πτυχές των διαφορών ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).