Χρονολογία 2023

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η διαδικτυακή έρευνα «Διερεύνηση των αναγκών των άνεργων γυναικών» επιδιώκει να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση των λόγων που δημιουργούν δυσχέρειες στις γυναίκες αναφορικά με την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.