Χρονολογία 2001

Γυναίκες και Πολιτική. Μελέτη Επισκόπησης

Τίτλος: «Γυναίκες και Πολιτική. Μελέτη Επισκόπησης»

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Ε. Τεπέρογλου, Μ. Ψαρά

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: φύλο, πολιτική, γυναικεία ψήφος, γυναικεία πολιτική συμμετοχή, γυναικεία πολιτική συμπεριφορά

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Αντικείμενο του έργου είναι η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση των μελετών και εμπειρικών ερευνών που έχουν δημοσιευθεί στη χώρα μας και άπτονται του θέματος της σχέσης των γυναικών με την πολιτική.

Η εν λόγω μελέτη παρουσιάζει βιβλία επιστημονικών κειμένων, μελέτες, έρευνες διατριβών και άρθρων που αφορούν ειδικότερα στις ακόλουθες θεματικές: α) την εξέλιξη της γυναικείας ψήφου, όχι μόνο μέσα από τη σύγκρισή της με την αντίστοιχη των ανδρών, αλλά αυτή καθεαυτή, β) τη γυναικεία πολιτική συμμετοχή και συμπεριφορά, και γ) τη συμμετοχή τους στα εθνικά κοινοβούλια, στο ευρωκοινοβούλιο και σε υπουργικά αξιώματα. Η παρουσίαση του θεωρητικού προβληματισμού, ο εντοπισμός των ερευνητικών κενών, τα καταληκτικά συμπεράσματα και οι προτάσεις συμβάλλουν σε μια συνολική αποτύπωση της ελληνικής βιβλιογραφίας.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).