Χρονολογία 2001

Η Διαχείριση της Ψυχικής Ασθένειας. Το Παράδειγμα της Κατάθλιψης. Ανάμεσα στον Ψυχίατρο, τον Ιερέα και τον Μάγο. Μια Ανθρωπολογική Μελέτη των Παράλληλων Δρόμων Αναζήτησης Βοηθείας και Θεραπείας

Τίτλος: «Η Διαχείριση της Ψυχικής Ασθένειας. Το Παράδειγμα της Κατάθλιψης. Ανάμεσα στον Ψυχίατρο, τον Ιερέα και τον Μάγο. Μια Ανθρωπολογική Μελέτη των Παράλληλων Δρόμων Αναζήτησης Βοηθείας και Θεραπείας»

Συγγραφέας: Α. Πεγκλίδου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: ψυχική υγεία, κατάθλιψη, θεραπευτική πρακτική, ψυχική ασθένεια

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η συγκεκριμένη μελέτη εγγράφεται στο επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας και περισσότερο συγκεκριμένα της ανθρωπολογίας της υγείας, και αποσκοπεί στη μελέτη των αντιλήψεων για την ψυχική υγεία, στην πόλη των Ιωαννίνων, εξετάζοντας τις παράλληλες ή εναλλακτικές θεραπείες σε νέες ψυχικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη.

Τα δεδομένα της έρευνας στηρίζονται σε ιστορικά ζωής ατόμων που τους αποδόθηκε η διάγνωση της κατάθλιψης στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων και σε επιτόπια παρατήρηση της ερευνήτριας των άλλων θεραπευτικών πρακτικών (ιερείς ή μοναχούς και μάγους ή μέντιουμ). Τα δεδομένα δείχνουν ότι κυρίως οι γυναίκες είναι αυτές που κινούνται ανάμεσα στους θεραπευτικούς σταθμούς και οι πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι οι εξής: χρησιμοποιούν τακτικότερα τις υπηρεσίες υγείας (πηγαίνουν ευκολότερα στο γιατρό), είναι υπεύθυνες για τις καλές σχέσεις της οικογένειας με το υπερφυσικό (βλέπουν όνειρα, έχουν οράματα) και με την εκκλησία (αναλαμβάνουν τα θρησκευτικά καθήκοντα).

Στην εν λόγω μελέτη εξετάζεται μια άλλη άποψη της γυναικείας κατάθλιψης: φαίνεται ότι, ως υπερβολή του ψυχικού πόνου, χρησιμεύει στην κατασκευή ενός γυναικείου επιτελεστικού χώρου και παρέχει μια γλώσσα, ένα είδος ιατρικοποιημένου θρήνου για τη ζωή και τα προβλήματά της, για την κατασκευή του γυναικείου εαυτού. Έτσι, η αντίληψη ότι οι γυναίκες υφίστανται πολλά βάσανα, υποφέρουν δηλαδή περισσότερο από τους άνδρες, δικαιολογεί τα παράπονά τους και βρίσκει έκφραση μέσα από τη διάγνωση της κατάθλιψης.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).