Χρονολογία 2001

Η Σεξουαλική Παρενόχληση στην Εργασία: Πρόταση Ποινικοποίησης της Συμπεριφοράς στην Ελλάδα

Τίτλος: «Η Σεξουαλική Παρενόχληση στην Εργασία: Πρόταση Ποινικοποίησης της Συμπεριφοράς στην Ελλάδα»

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Επίκ. Καθ. Θ. Παπαθεοδώρου, Επίκ. Καθ. Β. Καρύδης, Λέκτ. Σ. Βιδάλη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: σεξουαλική παρενόχληση, ισότητα των φύλων

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η παρούσα μελέτη διερευνά το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Αναλύει τις ακόλουθες παραμέτρους: α) τις απαρχές της ανάδειξης της ανάγκης καταπολέμησης του φαινομένου, β) την εγκληματολογική του διάσταση, και γ) τις σύγχρονες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Επίσης, διατυπώνει πρόταση για την ενδεχόμενη ποινικοποίηση της πράξης από τον έλληνα νομοθέτη.

 

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).