Χρονολογία 2001

Ο Διασυσχετισμός της Έμμισθης Οικιακής Εργασίας και των Φιλιππινέζων Μεταναστριών στην Αθήνα

Τίτλος: «Ο Διασυσχετισμός της Έμμισθης Οικιακής Εργασίας και των Φιλιππινέζων Μεταναστριών στην Αθήνα»

Συγγραφέας: Π. Τοπάλη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: μετανάστευση, έμμισθη οικιακή εργασία, Φιλιππινέζες, Αλβανίδες, οικιακή βοηθός

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το παρόν κείμενο αναδεικνύει το περιεχόμενο της έμμισθης οικιακής εργασίας στη σύγχρονη Ελλάδα, μέσα από το παράδειγμα των Φιλιππινέζων οικιακών βοηθών που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα. Επιπρόσθετα, αποτελεί μια πρώτη μελέτη των αντιλήψεων και πρακτικών της εν λόγω μεταναστευτικής ομάδας, όπως αυτές εκδηλώνονται μέσα στο πλαίσιο της εργασίας τους σε σπίτια. Τέλος, επιχειρεί μέσα από τη μελέτη της αρθρογραφίας του ημερήσιου και κυριακάτικου ελληνικού τύπου να παρουσιάσει εν συντομία, μια δεύτερη μεταναστευτική ομάδα, αυτής των Αλβανίδων γυναικών και ιδιαίτερα εκείνων που απασχολούνται στον οικιακό χώρο.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).