Χρονολογία 2001

Οικογενειακές Έννομες Σχέσεις Ελλήνων Μουσουλμάνων

Τίτλος: «Οικογενειακές Έννομες Σχέσεις Ελλήνων Μουσουλμάνων»

Συγγραφέας: Α. Κοτζάμπαση

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: Έλληνες μουσουλμάνοι, οικογενειακές σχέσεις

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κριτική διερεύνηση του ιδιαίτερου καθεστώτος που επικρατεί στις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των Ελλήνων συζύγων μουσουλμάνων. Η συγγραφέας έχοντας υπόψη της τις σχετικές μελέτες, γνωμοδοτήσεις και νομολογία εμβαθύνει στα προβλήματα που δημιουργούνται από την παράλληλη μερικές φορές ισχύ του αστικού μας δικαίου με το μουσουλμανικό.

Με την παρούσα μελέτη υποστηρίζεται ότι αναφορικά με τα υποκειμενικά όρια ισχύος του ιερού μουσουλμανικού νόμου, ορθότερο είναι να δεχθούμε ότι πρόκειται για τοπικό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα προσωπικής κατάστασης που αφορούν μόνο στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Η συγγραφέας πρεσβεύει ότι η ρύθμιση του σχετικού άρθρου του Αστικού Κώδικα -που ισχύει για όλα τα δόγματα και τις θρησκείες- με βάση την οποία θεμελιώνεται η αρμοδιότητα των θρησκευτικών αρχών μόνο για τα θέματα της σύστασης του θρησκευτικού τύπου γάμου, αρκεί και για τη θρησκευτική προστασία της μουσουλμανικής μειονότητας και δεν δικαιολογείται μια ιδιαίτερη και προνομιακή μεταχείριση της μουσουλμανικής θρησκείας σε σχέση με άλλες θρησκείες ή δόγματα, εφόσον ισχύει η αρχή της ισοπολιτείας και της ανεξιθρησκίας του κράτους.

Επιπλέον, η συγγραφέας αναφέρει αφενός ότι παραβιάζεται αδικαιολόγητα η αρχή της ισονομίας των ελλήνων μουσουλμάνων, εφόσον διαμορφώνεται ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς μεταξύ τους και αφετέρου ότι ο ιερός μουσουλμανικός νόμος παραβιάζει, σε σημαντική έκταση που κανείς δεν γνωρίζει

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).