Χρονολογία 2001

Το Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας και οι Γυναίκες

Τίτλος: «Το Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας και οι Γυναίκες»

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Επίκ. Καθ. Μ. Ματσαγγάνης, Α. Πετρόγλου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: φύλο, κοινωνική προστασία, ισότητα των φύλων, κοινωνικά επιδόματα, απασχόληση

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η παρούσα μελέτη δεν περιορίζεται σε μια ανάλυση των επιπτώσεων για τις γυναίκες από τις υπό συζήτηση αλλαγές στους όρους συνταξιοδότησης, αλλά συνιστά μια σφαιρική εξέταση του συστήματος κοινωνικής προστασίας ως συνόλου, υπό την οπτική γωνία των κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών.

Περιλαμβάνει ζητήματα: α) κοινωνικής ασφάλισης, β) απασχόλησης, γ) κοινωνικών υπηρεσιών, και δ) κοινωνικών επιδομάτων. Η διάρθρωση της μελέτης περιλαμβάνει κριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα, ως προς τις επιπτώσεις τους στις γυναίκες, και αναλύει τις συνέπειες για τις γυναίκες από την κυβερνητική πολιτική στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής πολιτικής στο σύνολό της. Τέλος, η εν λόγω μελέτη προτείνει στη Γενική Γραμματεία Ισότητας ιδέες για μέτρα προς υποστήριξη – είτε πρόκειται για απλές τροποποιήσεις «παραμετρικού» χαρακτήρα, είτε για περισσότερο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις «δομικού» χαρακτήρα.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).