Φίλτρα αναζήτησης

Θεματικές
Κατάσταση
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η Πράξη με τίτλο « Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα» υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Διάρκεια 18 μήνες
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το ARIADNE2: “Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women” αποτελεί συνέχεια
Διάρκεια 2020-2022
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο έχει ως βασικό σκοπό την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων που συνδέονται με τη φροντίδα και την προώθηση της συμφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής για
Διάρκεια 2020-2022
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το έργο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την UNICEF και περιλαμβάνει δράσεις παροχής διερμηνείας και πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες
Διάρκεια 01/12/2018- 30/9/2019
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης και την κάλυψη των κενών πληροφόρησης σχετικά με όλες τις διαστάσεις του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα
Διάρκεια 2018-2020
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το έργο περιλαμβάνει δράσεις παροχής διερμηνείας και πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες θύματα έμφυλης βίας. To ΚΕΘΙ στο πλαίσιο του έργου παρείχε υπηρεσίες
Διάρκεια 1/6-31/8/2018
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το πρόγραμμα «Survivor: Ενίσχυση υπηρεσιών για μετανάστριες και προσφύγισσες επιζήσασες έμφυλης βίας» υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του DG Justice, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2018-2020
Διάρκεια 2018-2020
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
To έργο "Κατασκευάζοντας ένα δίχτυ ασφαλείας για τις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες" χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υλοποιεί εθνικές και διεθνείς δράσεις με σκοπό την
Διάρκεια 2017-2018
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η πρόταση του ΚΕ.ΜΕ.Α. αποβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου και στην συμβολή της αστυνομίας στην παραπάνω θεματική, εστιάζοντας στοχευμένα σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Προς αυτή την
Διάρκεια 24 μήνες
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η Πράξη « Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
Διάρκεια 2015-2023
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η Πράξη με τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» έχει ως στόχο αφενός την ερευνητική προσέγγιση του ζητήματος του σεξισμού και της
Διάρκεια 2016-2018 (26 μήνες)
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Κύριος στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση των πολιτικών και των στάσεων εργαζομένων γυναικών και εργοδοτών/τριών σε θέματα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής και η
Διάρκεια 2015-2016
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Περιγραφή : Τον Ιούλιο του 2015, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας υπέγραψε από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Γενική
Διάρκεια 15 Σεπτεμβρίου 2015 -30 Δεκεμβρίου 2016
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Περιγραφή: Στόχος του Έργου ήταν η στελέχωση των 14 Συμβουλευτικών Κέντρων(ΣΚ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλωνκαθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας τους. Τα 14 Συμβουλευτικά
Διάρκεια 2012 - 2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Επιστημονικός σύμβουλος των γυναικείων οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. για το σχεδιασμό, την υποβολή και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης» της Πράξης με τίτλο
Διάρκεια 3/10/2010 - 30/11/2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποίησε το Κέντρο Ερευνών για
Διάρκεια 2012-2015
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ : Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004-2009) κατά 45,6% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Διάρκεια 1 Ιουλίου 2009 - 30 Απριλίου 2011
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η άμεση υποστήριξη των θυμάτων και η κάλυψη αναγκών διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αρωγή και την προστασία των θυμάτων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
Διάρκεια Ιανουάριος 2006 – Ιούνιος 2008