Φίλτρα αναζήτησης

Θεματικές
Κατάσταση
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
«Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών
Διάρκεια Ιανουάριος 2007 –Απρίλιος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η πρόληψη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στην Αλβανία, κυρίως μέσω εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία, καθώς και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη θυμάτων, μέσω της
Διάρκεια Ιανουάριος 2007- Ιούνιος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέματα υγείας και σε θέματα προστασίας της μητρότητας (καρκίνος τραχήλου και μαστού, θηλασμός κ.τ.λ.), πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετική με
Διάρκεια Ιούνιος 2006 – Οκτώβριος 2007
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η ενημέρωση των δημοσίων και τοπικών αρχών των συμμετεχόντων χωρών σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνογνωσίας σε
Διάρκεια Ιούνιος 2006 – Δεκέμβριος 2007
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: Implementing gender mainstreaming through training in the Greek Public Administration, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση και την
Διάρκεια 1/12/07-30/11/08
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Κεντρικός σκοπός του Έργου είναι η επιτυχής αντιμετώπιση της έλλειψης κεντρικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων, καθώς και η συστηματική και οργανωμένη
Διάρκεια 2 Έτη
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η προώθηση της ισότητας των φύλων και του gender mainstreaming σε τοπικό επίπεδο, μέσω εκπαιδευτικής και ενημερωτικής καμπάνιας σε επίπεδο πολιτών και τοπικών συμβουλίων. Η ουσιαστική και
Διάρκεια Δεκέμβριος 2007 - Φεβρουάριος 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, την προετοιμασία τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, την υποστήριξή τους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την
Διάρκεια 2 Ιανουαρίου 2007 – 31 Δεκεμβρίου 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση γυναικών σε τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή
Διάρκεια Οκτώβριος 2006 – Δεκέμβριος 2007
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Ο κεντρικός σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση άμεσα των εκπαιδευτικών και έμμεσα των εκπαιδευομένων σε θέματα Ισότητας των φύλων προκειμένου: να επιτευχθεί η εξάλειψη των διακρίσεων
Διάρκεια 1 Ιουλίου 2002 - 31 Νοεμβρίου 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Κεντρικός στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ του γυναικείου πληθυσμού που υλοποίησε η Γενική
Διάρκεια 14 Μαρτίου 2003 - 30 Μαρτίου 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη « ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ» μέσω του προτεινόμενου έργου στοχεύει : στην εφαρμογή Κοινωνικών Ωραρίων σε υφιστάμενες μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας στη λειτουργία Δομών
Διάρκεια 01 Απριλίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το κεντρικό πρόβλημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Α.Σ. με το παρόν έργο εντοπίζεται στην προσπάθεια δημιουργίας περιβάλλοντος πραγματικής άσκησης των δικαιωμάτων των μεταναστών, με
Διάρκεια 10 Μαΐου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Ο βασικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει, μέσω των μηχανισμών που θα αναπτυχθούν, ως ειδική πιλοτική ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, για να αποβάλει
Διάρκεια 01 Απριλίου 2005 - 31 Μαΐου 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός μοντέλου εταιρικού σχήματος μεταξύ Δημοσίου – Ιδιωτικού και Κοινωνικού Τομέα (Public – Private – Social – Partnership – P.P.S.P.), το οποίο
Διάρκεια 3 Απριλίου 2005 – 10 Νοεμβρίου 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ενεργός συμμετοχή, μέσω νέων εφαρμογών εργασίας (τηλεργασία) των μεταναστριών, που, λόγω ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών που βιώνουν
Διάρκεια 3 Απριλίου 2005 – 10 Νοεμβρίου 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Σκοπός του Έργου είναι ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και η υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων για την αποτίμηση της εμπλοκής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
Διάρκεια 21 Απριλίου 2005 – 31 Οκτωβρίου 2008
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο επιδιώκει να συνεισφέρει στη διαχείριση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στην αντιμετώπιση της έλλειψης διεισδυτικότητας των πολιτικών για τις
Διάρκεια 6 Απριλίου 2005 – 31 Οκτωβρίου 2008