Χρονολογία 2001

Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Στοχευμένη Έρευνα Πεδίου

 Τίτλος: «Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Στοχευμένη Έρευνα Πεδίου»

Συγγραφική – Ερευνητική Ομάδα: Μ. Κακαβούλια, Β. Κάππα, Μ. Λιάπη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: φύλο, ΜΜΕ, τηλεοπτικός λόγος, γυναικεία ταυτότητα, στερεότυπα

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης των Μ.Μ.Ε. στην κοινωνική κατασκευή της έννοιας του φύλου. Οι στόχοι της είναι: α) η μορφολογική ανάλυση του κειμενικού είδους (τηλεπεριοδικό, τρίωρης διάρκειας -10.00-13.00- πρωινής ζώνης, τα οποία προβάλλονται από δύο ιδιωτικούς διαύλους καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής) υπό το πρίσμα μιας κριτικής προσέγγισης της έννοιας του φύλου, και β) η ανάδειξη της διαδικασίας αναπαράστασης της γυναικείας υποκειμενικότητας στο ευρύτερο πλαίσιο των «εκπομπών λόγου».

Το κείμενο εντοπίζει παραμέτρους σχετικές με τη μελέτη των επικοινωνιακών τηλεοπτικών πραγματώσεων κοινωνικών ρόλων και υποδεικνύει ανισότητες, στερεότυπα και ελλείψεις στην αναπαράσταση του κοινωνικού ρόλου του φύλου, έτσι όπως κωδικοποιείται στα επιμέρους δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτών των εκπομπών.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).