Χρονολογία 2001

Φύλο και Μ.Μ.Ε. Μελέτη επισκόπησης

Τίτλος: «Φύλο και Μ.Μ.Ε. Μελέτη επισκόπησης»

Συγγραφέας: Κρ. Καφίρη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: φύλο, Μ.Μ.Ε., πολιτισμικές σπουδές (cultural studies), σώμα, σεξουαλικότητα, νέες τεχνολογίες

 Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου: Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην ανάπτυξη του προβληματισμού, της συζήτησης και της έρευνας για το θέμα του φύλου και των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης παρουσιάζονται: α) Κριτική επισκόπηση των κυρίαρχων τάσεων στη θεωρία και την έρευνα για το φύλο και τα Μ.Μ.Ε. με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, β) Επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση των τάσεων στην έρευνα για το φύλο και τα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα, και γ) Προτάσεις για μελλοντική έρευνα που θα στοχεύουν στην αναγνώριση και τη διερεύνηση σημαντικών ζητημάτων που άπτονται των θεμάτων φύλου και ΜΜΕ.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).