Χρονολογία 2004

Η Σεξουαλική Παρενόχληση κατά των Γυναικών στους Χώρους Εργασίας

Τίτλος: «Η Σεξουαλική Παρενόχληση κατά των Γυναικών στους Χώρους Εργασίας»

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου: Αν. Καθ. Β. Αρτινοπούλου, Αν. Καθ. Θ. Παπαθεοδώρου

Συντονισμός Έρευνας: Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου

Ερευνητική Ομάδα: Στ. Παπαμιχαήλ, Δρ. Ε. Σπυριδάκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: σεξουαλική παρενόχληση, παρενοχλητική συμπεριφορά, σεξουαλικός εκβιασμός, εργασία, επιχείρηση

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση του φαινομένου, το οποίο προσδιορίζεται ως μια, κατά το μάλλον ή ήττον, επαναλαμβανόμενη πρακτική που αποτελεί έκφανση ιδιότυπων μορφών ιεραρχίας και κυριαρχίας, κατά τις οποίες η γυναίκα θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης υφίσταται διασυρμό της προσωπικότητάς της με σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες.

Αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη απόπειρα καταγραφής και μελέτης του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης σε εθνικό επίπεδο, καθώς έχει ως αντικείμενο την καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης της τελευταίας στον εργασιακό χώρο με θύματα τις γυναίκες. Επιπρόσθετα, εστιάζει στην περιγραφή του φαινομένου, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, καθώς και στη σχέση μεταξύ δράστη και θύματος παρενόχλησης.

Μέσω της έρευνας, δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής ως προς την αντιμετώπιση διακριτικών συμπεριφορών σε βάρος των γυναικών εργαζομένων και παράλληλα επιχειρείται η άρση των στερεοτύπων αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).