Χρονολογία 2021

«Κοινωνικές αναπαραστάσεις Πεποιθήσεις και Στερεότυπα για την Eνδοοικογενειακή βία κατά των Γυναικών στην Ελλάδα»

Το ερευνητικό έργο «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Πεποιθήσεις και Στερεότυπα για την Eνδο-οικογενειακή Βία κατά των Γυναικών στην Ελλάδα», το οποίο ανέλαβε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για λογαριασμό του ΚΕΘΙ, στοχεύει στη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων, πεποιθήσεων και στερεοτύπων συγκεκριμένων φορέων εξουσίας και επαγγελματιών εντός του κύκλου αρμοδιότητας και επαγγελματικής  δραστηριοποίησης των οποίων εμπίπτει και η «διαχείριση» ή αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδο-οικογενειακής βίας κατά των γυναικών. Ταυτόχρονα το αντικείμενο του έργου προβλέπει τη συνεξέταση των κοινωνικών αναπαραστάσεων, πεποιθήσεων και στερεοτύπων, όπως αυτά εντοπίζονται στην ημερήσιο Τύπο για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (έτη 2011, 2018 και α’ εξάμηνο 2020).