Χρονολογία 1999

Μελέτη Αξιολόγησης μη Αναγνωρισμένων Εμπειριών και Δεξιοτήτων Γυναικών

Τίτλος: «Μελέτη Αξιολόγησης μη Αναγνωρισμένων Εμπειριών και Δεξιοτήτων Γυναικών»

Ερευνήτρια: Μ. Κανταράκη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: φύλο, άτυπες δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα, γυναίκες, γυναικεία απασχόληση, αγορά εργασίας, οικιακή απασχόληση, ανεργία

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σύστημα ενθάρρυνσης, στήριξης και προώθησης της απασχόλησης των γυναικών» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία EmploymentNOW. Είχε ως στόχο τη διερεύνηση των άτυπων δεξιοτήτων των γυναικών, που αναπτύσσονται συνήθως κατά το διάστημα της μακροχρόνιας απομάκρυνσής τους από την αγορά εργασίας.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr)