Χρονολογία 2021

«Προσεγγίσεις και Προτάσεις για Αποτελεσματική Παρέμβαση και Αλλαγή Στάσης Ανδρών-Δραστών Ενδοοικογενειακής Βίας»

Η παρούσα μελέτη/έρευνα έχει ως στόχο:

α) τη διερεύνηση και η καταγραφή των επικρατέστερων θεωρητικών αντιλήψεων για την έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή βιβλιογραφία,

β) τη διερεύνηση και η καταγραφή των κυριότερων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών νομικών κειμένων και νομοθετημάτων με αντικείμενο την έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία,

γ) την καταγραφή των μέτρων και των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη για την αποτελεσματική παρέμβαση αλλαγής συμπεριφοράς των ανδρών δραστών και για την επιπρόσθετη ασφάλεια των γυναικών θυμάτων βίας,

δ) τη διεξαγωγή έρευνας για τον σκοπό, τη δομή, τα χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για άνδρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας, στο εξωτερικό και στην χώρα μας.