Χρονολογία 2001

Θύμα ή Επιζώσα; Η Ρητορική Κατασκευή Ταυτοτήτων στη Συμβουλευτική για την Κακοποίηση Γυναικών: Μια Ανάλυση Μελέτης

Τίτλος: «Θύμα ή Επιζώσα; Η Ρητορική Κατασκευή Ταυτοτήτων στη Συμβουλευτική για την Κακοποίηση Γυναικών: Μια Ανάλυση Μελέτης»

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Κ. Δρούγα, Μ. Παπαθανασίου, Αν. Τσονίδης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, επιζώσα, συζυγική βία

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η παρούσα μελέτη διερευνά το λόγο των κακοποιημένων γυναικών αναφορικά με την ενδοοικογενειακή βία. Συγκεκριμένα, εξετάζεται μέσω της ανάλυσης του απομαγνητοφωνημένου κειμένου μιας συμβουλευτικής συνεδρίας, ο τρόπος με τον οποίο οι ταυτότητες του θύματος και της επιζώσας κατασκευάζονται ρητορικά μέσα στο λόγο μιας γυναίκας που υφίσταται συζυγική βία. Επίσης, καταδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους οι εν λόγω ταυτότητες επιτελούνται και επιτυγχάνονται μέσα στη «θεραπευτική» συνομιλία, χωρίς να αποτελούν ήδη δοσμένους ρόλους για τη συμβουλευτική.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).