Χρονολογία

Έκθεση ευρημάτων έρευνας πεδίου «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες»

κατεβάστε την έκθεση από τον παρακάτω σύνδεσμο
Συνεχίστε με τις έρευνες / μελέτες