Χρονολογία 2004

Το Εύρος της Γυάλινης Οροφής σε Επιλεγμένους Κλάδους στην Ελλάδα

Τίτλος: «Το Εύρος της Γυάλινης Οροφής σε Επιλεγμένους Κλάδους στην Ελλάδα» (στατιστικό δελτίο 1ο)

Συγγραφέας: Ν. Ντερμανάκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού στο χώρο εργασίας – Equal Ανδρομέδα»

Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματικός διαχωρισμός, απασχόληση, αγορά εργασίας, γυάλινη οροφή, φύλο, επιχείρηση

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Στο παρόν στατιστικό δελτίο παρουσιάζεται το εύρος της «γυάλινης οροφής» στις επιχειρήσεις επιλεγμένων κλάδων στην Ελλάδα και αποτελεί το πρώτο μιας σειράς στατιστικών δελτίων που συμβάλλουν στη μελέτη και ανάλυση των φαινομένων του διαχωρισμού στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).