Χρονολογία 2008

Νομοθετικές Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την Εμπορία Ανθρώπων, τη Γενετήσια Ελευθερία, την Πορνογραφία Ανηλίκων, την Οικονομική Εκμετάλλευση της Γενετήσιας Ζωής και την Αρωγή στα Θύματα των Σχετικών Πράξεων

Τίτλος: «Νομοθετικές Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την Εμπορία Ανθρώπων, τη Γενετήσια Ελευθερία, την Πορνογραφία Ανηλίκων, την Οικονομική Εκμετάλλευση της Γενετήσιας Ζωής και την Αρωγή στα Θύματα των Σχετικών Πράξεων»

Συγγραφέας: Χ. Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν., πρ. Ειδ. Συμβούλου των Υπουργών Δικαιοσύνης σε θέματα Ποινικού Δικαίου (1998-2001), στο πλαίσιο μελέτης, που ανετέθη από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά:εμπορία ανθρώπων, πορνογραφία, οικονομική εκμετάλλευση, γενετήσια ελευθερία, αρωγή θυμάτων

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το πόρισμα της εν λόγω μελέτης περιέχει τις προτάσεις του συγγραφέα εφ’ όλων των άρθρων του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου «για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών», υπό την από 23.7.2002 μορφή του.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).