Χρονολογία 2008

Οδηγός Εισαγωγής Αρχών Ισότητας στην Εκπαίδευση

Εξώφυλλο της έκδοσης "Οδηγός Εισ. Αρχών Ισότητας στην εκπαίδευση"

Τίτλος: «Οδηγός Εισαγωγής Αρχών Ισότητας στην Εκπαίδευση»

Συντονιστής/-τρια Έρευνας/Μελέτης: Ν. Μοσχοβάκου

Υπεύθυνος/-η Έρευνας/Μελέτης: Δρ. Ε. Καλεράντε

Συγγραφέας/-είς: Δρ. Ε. Καλεράντε, Π. Καραφώτη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου: «Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.ε) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, δικαιώματα, ισότητα φύλων, ταυτότητες φύλου, αναλυτικό πρόγραμμα, θεωρητικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, εργασιακές επιλογές, νομοθεσία ισότητας φύλων, διδακτικά μοντέλα

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Ο Οδηγός Εισαγωγής Αρχών Ισότητας στην Εκπαίδευση αποσκοπεί στην οργάνωση μιας θεματολογίας για την ισότητα. Θεωρητικά παρουσιάζεται η σύγχρονη οπτική των τύπων ανισότητας, όπως δομούνται στο μακροεπίπεδο της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ζωής και στο μικροεπίπεδο των κοινωνικών σχέσεων.

Στον Οδηγό συνδυάζεται η θεωρία με την πράξη με την παρουσία, σε ορισμένα μαθήματα, διεπιστημονικής και διαθεματικής επιχειρηματολογίας για την ισότητα, με παράλληλη εφαρμογή της στα προτεινόμενα μοντέλα διδασκαλίας. Επίσης, παρέχεται ενδεικτική εθνική και διεθνής νομοθεσία για το θέμα της ισότητας, προκειμένου να σχηματοποιηθεί η δικαϊκή αντίληψη για την ισότητα. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε ένα γλωσσάριο, στο οποίο αλληλεξαρτάται, ως ερμηνεία, ο γλωσσικός τύπος με τη δομή της κοινωνικής σχέσης και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, θέμα που απασχόλησε τους/τις εκπαιδευτικούς του δείγματος και το οποίο χαρακτήρισαν ως «γλωσσική αναγκαιότητα» ή «γλωσσική διόρθωση». Επίσης, στον Οδηγό εμπεριέχονται μοντέλα διδακτικής προσέγγισης μαθημάτων, με τα οποία, σε συνδυασμό με την ενδεικτική βιβλιογραφία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, εκτιμάται ότι θα αναμορφωθεί η εκπαιδευτική πολιτική για τα θέματα ισότητας, θα ενταχθεί στον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών και θα υλοποιηθεί ένα συντονισμένο πρόγραμμα ισότητας που θα διαπερνά όλες τις βαθμίδες απορρίπτοντας την αποσπασματική αναφορά.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).